Att vara konsult

Konsultrollen innebär ökad frihet, varierande arbetsuppgifter och möjligheten att utveckla nya tankemönster i de olika miljöerna. Här nedan har vi sammanställt några av de punkter som vi tror svarar på några av de frågor du har!

Fördelar med att vara konsult:

 • Varje arbetsplats är unik och ger olika insikter. Det kan gälla nya arbetsmetoder,
  annorlunda arbetssätt eller nya organisatoriska och administrativt rutiner.
 • Du får möjlighet att bygga upp ett stort personligt nätverk.
 • Du får möjlighet att testa dig själv ute på arbetsplatserna. De olika
  arbetsplatsernas sätt att arbeta bidrar till stor personlig
  och professionell stimulans och utveckling.
 • I konsultrollen ingår att utveckla en egen stil/metod.

Vad innebär konsultrollen?

 • Varje arbetsplats har olika regionala och geografiska förutsättningar
  och styrs av olika politiska agendor. Som konsult kommer du att möta många
  olika verkligheter att vara konsult i.
 • I konsultrollen ingår det att kunna anpassa sig till nya arbetsplatser och
  det rådande arbetsklimatet.
 • Som konsult är det viktigt att ha lätt för att komma in i en arbetsgrupp. Det innebär
  att du tillåts att ta plats genom din kompetens och din erfarenhet och du håller dig
  utanför interna angelägenheter på arbetsplatsen.
 • I konsultrollen ingår många olika arbetsuppgifter vilket kan ses som daglig
  kompetensutveckling.
 • Inkörningsperioden som konsult är relativt kort. Våra uppdragsgivare
  vill ofta ha en konsult som kan sätta i gång med en gång.
 • Det är en fördel om konsulten är flexibel, lyhörd och kan ta seden dit den kommer.
 • Hur väl konsultens plats definieras i organisationsstrukturen desto lättare är det att arbeta.
  Exempelvis kan en konsult hamna i en roll mellan chefer och handläggare.
 • Om det pågår konflikter på arbetsplatsen, bör konsulten hålla sig utanför dessa.
 • En konsult har mycket att vinna på att vara lösningsorienterad och att kunna
  hämta in kunskap på ett effektivt sätt.

Vill du veta mer?

Kontakta oss