”Jag stod ensam men stark i mitt beslut – fast övertygad om att jag såg förändringar som ingen annan såg”

När Caroline Nilsson arbetar i uppdrag ute i landet är det familjens situation och människorna som står i centrum. Genom en lyssnande inställning och en stark drivkraft att tänka nytt kan varje familj stöttas i sitt förändringsarbete. Hör Caroline berätta om en familj som kämpade hårt utifrån sina förutsättningar och där hennes arbete räddat liv.

Caroline arbetar i dag som anställd konsult på CareOn. Med en socionomutbildning i botten är hon socialsekreterare med uppdrag i alla delar av landet. För en tid sedan avslutade hon ett svårt ärende, ett uppdrag hon själv växte i. Uppgiften bestod i att genom samtal och möten hjälpa en tvåbarnsmor som led av alkoholproblem och psykisk ohälsa. Mamman hade gjort flera självmordsförsök.
– För att lyckas i ett sådant uppdrag måste jag visa självständighet, säger Caroline.

I den här specifika situationen hade hon nytta av de erfarenheter från de många kommuner hon har arbetat i.
– Jag tvingades tänka nytt hela tiden och höra mig för med kollegor och andra i branschen. I bakhuvudet hade jag hela tiden barnens önskemål om att bo hemma och vara med sin mamma, det respekterade jag. Jag lyssnade på varje individ i familjen – givetvis sett i det större perspektivet.

En lyssnande inställning till varje familj är en grundförutsättning för ett samtal på lika villkor säger hon.
– Många av de råd jag fick av andra handläggare var att familjehemsplacera barnen men jag sa nej. De ville bo hos sin mamma och då fick de göra det. Familjen erbjöds hemtjänst, insatser och boendestöd, säger Caroline.

Carolines råd är att lyssna till sig själv och värdera den egna kunskapen och insikten i den familj man kommer till. Hon påminner också om vikten av att se hur människor kämpar utifrån sina förutsättningar och att en förändring inte går så fort.
– Det kan ta månader innan familjen börjar visa på resultat, men jag försöker att se till de små stegen och uppmuntra dem, det är de som ger mig energi och det är det som är ett bevis på att jag når fram, säger hon. Jag insåg att andra handläggare inte såg den förändring jag såg.

I dag har Caroline lämnat över uppdraget till en familjebehandlare i den kommun som har hand om uppdraget. Caroline är stolt som har fått mamman att ta vara på sig själv och sina barn bättre. Mamman har heller inte gjort några fler självmordsförsök. Caroline har hela tiden funnits till hands när mamman har velat ge upp och påmint henne om att hon måste tänka på sina barn.
– Mamman har kommit till mig efteråt och sagt att jag räddat hennes liv. Det går sakta framåt. I dag jobbar familjen stenhårt för att det ska bli bättre. Det var ledsamt att behöva lämna dem, avslutar hon.