Är du en engagerad arbetsterapeut?

I Sverige gör arbetsterapeuter varje dag viktiga insatser för att hjälpa människor att komma tillbaka eller att få det stöd man behöver för att utföra sina vardagliga aktiviteter. Insatserna skapar bättre livskvalitet, avlastar närstående och minskar beroendet av sjukvård och socialtjänsten.

Är du arbetsterapeut och vill ha en ny utmaning?
Vi söker till våra uppdragsgivare engagerade arbetsterapeuter som vill ha en ny utmaning.

Kontakta Amanda Hanna för mer information.