Nytt samarbete mellan CareOn och Kontigo Care

I dag har vi glädjen att berätta att CareOn och Kontigo Care AB har kommit överens om att samarbeta avseende kunskapsutbyte och ömsesidig promotion av parternas tjänster. Samarbetet inleds i november 2017 och målet är att det skall leda till en förbättring av det sociala arbetet i Sveriges kommuner.

Som ett första steg i samarbetet kommer CareOns konsulter att utbildas i Previct®, som är Kontigo Cares eHälso-plattform för beroendevård.

“Syftet med samarbetet är för vår del är att kunna erbjuda våra uppdragsgivare i Sveriges kommuner ett mervärde”, säger Niklas Ekelund, grundare på CareOn. “Många av våra konsulter arbetar med beroendeproblematik och möter dagligen barn som är drabbade av missbruk inom familjen. Vi vill bidra till att minska detta lidande och vi tror att Kontigos eHälsolösningar kan hjälpa fler klienter att hantera sitt missbruk. Vi sympatiserar också med Kontigos framtidstro att kunna åstadkomma det som ibland tycks vara omöjligt”, avslutar Niklas Ekelund.

“Vi ser ett stort värde i att ha CareOn som rådgivare och bollplank, både när vi utvecklar våra befintliga produkter och när vi ska ta fram nya”, säger Henrik Nordlindh, VD på Kontigo Care. “CareOn har varit verksamma länge på marknaden och deras erfarna konsulter har arbetat i merparten av Sveriges alla kommuner. Dessutom delar vi samma grundläggande värderingar om att göra en positiv skillnad för det sociala arbetet. Deras vision om att bidra till ett Sverige som tar hand om sina invånare och är hållbart för framtida generationer ligger precis i linje med det vi på Kontigo Care strävar efter”, fortsätter Henrik Nordlindh.

“Återfall i missbruk är en av de stora utmaningarna som beroendevården i Sverige måste hantera. Det speciella med våra lösningar är att de möjliggör prediktion, vilket gör att återfall kan identifieras tidigt och i vissa fall undvikas helt. Detta genererar väsentliga kostnadsbesparingar för kommunerna, samtidigt som ett stort lidande för individen och dess närstående kan minskas. Genom samarbetet med CareOn ökar vi kommunernas kunskap om eHälsa i beroendevården och användningen av Previct”, avslutar Henrik Nordlindh.

Ladda ner hela pressmeddelandet som Pdf här.

Frågor och information CareOn:

Niklas Ekelund, Grundare och VD, CareOn AB, Telefon: 46 (0)70 880 09 02, e-post: niklas.ekelund@careon.se

Frågor och information Kontigo Care:

Jonas Saric, CFO och IR-ansvarigKontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets avancerade eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.