GUIDE: 8 kloka frågor att ställa innan du anlitar en socionomkonsult

Funderar du på att anlita en socionomkonsult eller interimschef inom socialt arbete? Då har du mycket att vinna på att utvärdera både konsulten och konsultbolaget innan du väljer vilka du ska samarbeta med.

Att välja socionomkonsult är lika viktigt som när du rekryterar till en tillsvidare tjänst – bortsett från att konsultuppdraget är tidsbegränsat. Konsulten du tar in behöver ha både rätt kompetens och personlighet för att lyckas med uppdraget på bästa sätt. Dessutom behöver konsultbolaget och konsultchefen kännas som rätt match för dig och din organisation!

Här är 8 frågor som är bra att ställa innan du väljer socionomkonsult och konsultbolag:

1. Behöver socionomkonsulten ha någon specialistkunskap?

Många uppdrag inom t ex BoU, LSS och SOL kräver att man som handläggare är uppdaterad på den senaste forskningen och lagstiftningen inom respektive område. Och arbetar man som interimschef och/eller organisationskonsult inom socialt arbete behöver man givetvis gedigen erfarenhet inom just det. För att snabbt kunna komma igång med ett uppdrag och arbeta både effektivt och rättsäkert, behöver konsulten ha både relevant och aktuell erfarenhet. Be konsultbolaget presentera en eller flera kandidater med rätt profil och meriter, så får du ut mycket mer av din investering!

2. Hur mycket erfarenhet behöver konsulten ha?

Ibland räcker det med en kortare arbetslivserfarenhet för att klara uppdraget och ibland är det avgörande med lång erfarenhet. Många förvaltningar har också ett behov av seniora socionomer som kan kombinera handläggningsuppdrag med att lära upp och coacha nya handläggare och chefer i effektiva rutiner och arbetssätt. Fundera igenom vilken konsultprofil du behöver och var tydlig med detta när du kontaktar konsultbolaget!

3. Vilka personliga egenskaper behöver konsulten ha?

När vi frågat våra uppdragsgivare vad de anser som viktiga beteenden och egenskaper hos en socionomkonsult, har vi fått följande svar:

  • Självständig
  • Kompetent
  • Startsnabb
  • Social
  • Samarbetsvillig
  • Beslutsmässig
  • Flexibel
  • Rättssäker i sina bedömningar, analyser och utredningar.

Gör gärna en egen lista och fundera igenom vilka personliga egenskaper du önskar hos konsulten, så kan du presentera den när du träffar kundansvarig hos konsultbolaget. Vilka personliga egenskaper behövs för att kunna göra ett bra jobb med just ditt uppdrag?

4. Har konsultbolaget en tillförlitlig matchningsprocess?

En konsult kan vara hur kvalificerad som helst, men vår erfarenhet visar att det är matchningen som är oerhört viktig för slutresultatet. Nyckeln ligger i att lyckas kombinera rätt kompetens med rätt personlighet för uppdraget. För att lyckas med detta behövs en genomtänkt matchningsprocess – så säkerställ att konsultbolaget du anlitar har en sådan.

5. Hur arbetar konsultchefen?

När du anlitar en socionomkonsult är det inte bara konsulten som är viktig – även konsultchefen är en viktig nyckelspelare under hela uppdraget. En bra konsultchef ska ge konsulten den handledning och stöttning
 som den behöver för att klara uppdraget på bästa sätt. Konsultchefen ska också hålla personlig kontakt med dig som uppdragsgivare och vara snabb på att återkoppla. Det är också mycket bra om konsultchefen har erfarenhet från socialt arbete och är väl insatt i frågor som rör socionomyrket, vilket ger dig som uppdragsgivare en stor trygghet. Kort sagt: Konsultchefen är viktig, så känn efter att du får bra kontakt med henne/honom redan från start!

6. Har konsultbolaget kollektivavtal och anställningstrygghet?

En socionomkonsult som utvecklas, mår bra och känner sig trygg gör ett mycket bättre jobb. Prata med konsultbolaget du funderar på att anlita och säkerställ att konsulten har en
 trygg anställningsform med kollektivavtal, försäkringar och pension!

7. Finns det referenser?

Goda referenser är ofta ett bra kvitto på att konsultbolaget är seriöst och levererar med hög kvalitet. Vill du veta vad tidigare uppdragsgivare tycker om att samarbeta med konsultbolaget du funderar på att anlita? Läs referenser på konsultbolagets hemsida. Du kan också kontakta konsultchefen och fråga efter specifika, personliga referenser om du vill ha ännu mer information.

8. Vad händer om jag inte blir nöjd med konsulten?

Om en konsult mot förmodan inte skulle uppfylla de gemensamt uppsatta kraven ger vissa konsultbolag garanti till dig som uppdragsgivare. Så glöm inte att kolla med konsultbolaget vad de har för garanti-villkor!

Lycka till med ditt val!