Lär känna Jessica på CareOn!

Jessica Lindberg är konsultchef på CareOn sedan november 2021. Hon sitter på kontoret i Örnsköldsvik tillsammans med Mia och Sara.

Hur hamnade du på CareOn?
– Jag kände till CareOn sedan tidigare och hörde att det fanns planer på att öppna ett lokalkontor här i Norrland. Jag sökte mig hit för att utvecklas och göra något nytt.

När du jobbar som socionomkonsult hos CareOn är Jessica en av dem du kan ringa för att få råd och stöd i arbetet.
– En av arbetslagets styrkor är att vi har olika bakgrunder och kompetensområden. Vi är alltid tillgängliga och snabba på att återkoppla eller hänvisa till någon av kollegorna.

Innan CareOn jobbade Jessica många år inom LSS, med allt från bemanning av personal, schemaläggning och arbetsmiljöfrågor.

– Det var givande att jobba med målgruppen inom funktionsvariationer, som är en utsatt grupp i samhället. Jag lärde mig enormt mycket både i min yrkesroll och som människa.

CareOn är noga med att följa upp och utvärdera uppdragen hos både konsulter och beställare.

– Jag värdesätter långsiktiga samarbeten och relationer. Jag har konsulter som har jobbat under mina vingar sedan jag började. Det är fantastiskt!