Rätt konsultrekrytering – nyckeln till avlastning

En mellansvensk kommun var i  behov av en socialsekreterare till ett missbruksärende och kontaktade oss. Låt oss höra IFO-chefen i kommunen berätta om hur rätt konsultrekrytering blev nyckeln till avlastning.

Vid tidpunkten för konsultrekryteringen brottades kommunen med många svåra ärenden. Hög arbetsbelastning på den egna personalen gjorde att kommunen sökte avlastning av en kvalificerad handläggare som var självgående.

– Vi behövde avlastning i ett ärende om missbruk och beroende. CareOn sydde ihop rätt kompetens för vår verksamhet, berättar IFO-chefen.

Konsulten som kom till kommunen var en mycket kvalificerad handläggare för vuxenmissbruk. Hon beskrivs också som självständig och en person som jobbade på direkt.

– Hon behövde ingen direkt introduktion. Vi behövde någon som kunde arbeta självständigt, driva arbetet framåt och som tog egna initiativ, det fick vi också, säger hon.

IFO-chefen beskriver konsulten som duktig och engagerad. Hon hade också lätt för att bli en del av gänget.

– Som konsult var hon inte belastad av det som tidigare hänt i kommunen. Hon var en frisk fläkt i gruppen som bjöd in till samtal med gänget och tog för sig. Hon var framåt på ett positivt sätt.

Konsulten hade snart flera ärenden på sitt bord. Hon tog tag i saker och ting i rätt ordning och var rak och konsekvent. Hon backade inte när det var viktigt att stå stabilt. Hon lämnade också över ärendena snyggt efter noga förberedelse och dokumentation.

– Vi var väldigt nöjda med hennes insatser, avslutar IFO-chefen.