Vi behövde omgående få in en kompetent sjuksköterska

En mellanstor vårdcentral i Stockholm hamnade i en svår situation när det gäller bemanningen. I princip alla vårdgivare hamnar ibland i dessa situationer. Oftast handlar det om kortare sjukskrivningar som vi kan hantera och fördela arbetsuppgifter bland andra i personalgruppen.

Verksamhetsansvarig berättar:

“Ibland när personalen, av olika anledningar, blir borta från jobbet en längre tid måste vi anlita konsulter för att klara vårt krävande arbetet. Då vill vi försäkra oss att vi hyr personer med de rätta kompetenser som är pålitliga, erfarna och trygga i sin roll.

I mina 10 år i branschen har jag samarbetat med många olika bemanningsföretag. Vissa har varit bra, andra mindre bra. Några rent sagt usla.

Men, sedan 1 år tillbaka, när jag för första gången kom i kontakt med CareOn, ringer jag först till dom om jag behöver hjälp med bemanningen.

Varje gång vi behövde hjälp, oavsett uppdragets längd eller kvalifikation på kandidater, fick vi våra krav på kvalitet, riktlinjer och kompetens uppfyllda till 100%.

Det är inte många bemanningsföretag som har ringt till mig och undrat om personer uppfyllde de kraven som vi har. Deras konsultchef Amanda gör inte bara det, hon kommer till arbetsplatsen för att säkerställa att allt flyter på. Både för min, hennes och konsulters skull.

Jag rekommenderar varmt CareOn till alla er som vill fortsätta jobba med kvalitet och kontinuitet.”