”CareOns interimschef hjälpte oss att rita om kartan för hela vår organisation”

När kommunen tvärt behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn som hade kompetensen att rita om kartan.

– Vi behövde någon som utifrån verksamhetens behov utmanade och skapade en ny struktur i organisationen och som kunde föra verksamheten i positiv riktning, säger förvaltningschefen i kommunen. Resultatet blev att en ny organisation tog form. Verksamheten som nu även innehöll kontrollfunktioner blev rättssäker, stabil och tydlig.

CareOn-konsultens tydlighet samt förmåga att kommunicera med personal, chefer och övrig ledning skapade lugna personalgrupper och beslutsfattare i kommunen.

Tillsammans uppnåddes målsättningarna – att de invånare som är i behov av kommunens tjänster får bättre vård och omhändertagande.

3 skäl till att Care On gör positiv skillnad enligt förvaltningschefen:

1. Kompetenta konsulter

2. Ser nya lösningar och har ett utifrånperspektiv

3. Långsiktigt förändringsarbete