”Vi behövde hjälp med att leda vår personal i rätt riktning”

I tider av högt tryck och uppsägningar tog kommunen hjälp av två konsulter från CareOn, i syfte att handleda personal inom hemtjänsten samt i ett äldreboende.

– Situationen krävde chefer som snabbt kunde rycka in och CareOn var på plats redan efter ett par dagar, säger Tf vård- och omsorgschef Margareta på Socialförvaltningen.

De två konsulterna som anlitades fick båda förvaltande uppdrag baserat på den ledarkompetens och den långa erfarenhet som de hade av socialt arbete. Att de var så kvalificerade gjorde också att de var självgående direkt, något Margareta ser som en stor fördel.

– En annan fördel var att de vågade föreslå förändringar eftersom de kunde dra paralleller till andra arbetsplatser. Genom att föreslå effektiviseringar, nya arbetssätt och system för att backa upp befintliga strukturer kunde vi förnya verksamheten och spara pengar.

Tre skäl till att Care On gör positiv skillnad enligt Margareta:

1. Utveckling av personal

2. Ledarkompetens

3. Ekonomiska besparingar