Lär känna Pia på CareOn!

Pia Tingvall är auktoriserad socionom och konsultchef på CareOn sedan april 2022. 

– Jag har alltid haft ett brinnande engagemang för de mest utsatta. På CareOn får jag utlopp för mitt driv och mina idéer – vi går från tanke till handling snabbt. 

Hur hamnade du på CareOn?
– Jag har följt CareOn några år och sökte mig hit när denna tjänst öppnades upp. I den här rollen får jag möjlighet att bidra till att rätt kompetens och god kvalitet når ut där behoven är som störst. Det gör mig stolt!

Pia har varit socionom i 17 år. Hon har i huvudsak arbetat med barn- och ungdomsutredning på socialtjänsten och inom både privat och kommunal familjehemsvård, som handläggare, handledare och chef.
– Jag är förtrogen med myndighetsutövning och vet vad konsulterna står i och vad cheferna vill ha när de söker förstärkning. Jag kan ge av min egen erfarenhet och stötta när det behövs. 

När du jobbar som socionomkonsult via CareOn får du kontinuerlig uppföljning och kan alltid ringa om något oförutsett händer.
– Vi vägleder våra konsulter så att de kan göra ett gott socialt arbete. Vi är aldrig mer än ett telefonsamtal bort!