Q & A – Socionomkonsult

Vad gör en Socionomkonsult?

En Socionomkonsult kan jobba inom flera olika delar inom socialtjänstens myndighetsutövning, de flesta uppdragen finns inom Barn och Unga, Sol/LSS, Ekonomiskt bistånd, Vuxen/Missbruk, men det förekommer ofta även att konsulter jobbar på utförarsidan som chef inom äldreomsorgen såsom äldreboenden eller som chef för hemtjänst. Våra socionomkonsulter kan även arbeta med verksamhetsutveckling, genomlysningar och uppföljningar av olika ramavtal som tecknats med kommuner.

Vilken erfarenhet behöver jag ha?

Som Socionomkonsult behöver du ha minst 2 års erfarenhet av exempelvis Barn och Unga handläggning, ekonomiskt bistånd, LSS eller biståndshandläggare. Vi ser gärna att du har minst 5 års erfarenhet för att kunna vara helt självständig på uppdrag. Olika kommuner har olika krav, vi berättar gärna mer för dig i ett telefonsamtal.

Vart i landet finns det uppdrag?

Alla kommuner finns det möjlighet att jobba som konsult. Efterfrågan styrs givetvis utifrån hur behovet ser ut i en kommun. Ofta har kommunen arbetstoppar och ärenden som inte kan fördelas och behöver därför snabbt få in en Socionomkonsult. Det kan också röra sig om vakanser pga sjukskrivningar i arbetsgruppen, då kan uppdraget se annorlunda ut och istället för att ”mata utredningar” kan kommunen behöva en stabil person som är med i gruppen. Men oftast är Socionomkonsulten mer självgående och sköter sina egna ärenden.

Vad tjänar en Socionomkonsult?
En Socionomkonsult tjänar mellan 45 000 – 60 000 beroende på erfarenhet och roll samt om du reser eller jobbar i närheten av hemmet. Vi betalar alltid resor och boende för dig som är anställd hos oss.

CareOn erbjuder kompetenta konsulter inom socialförvaltning, vård och omsorg. Vi har över 20 års branscherfarenhet och vet hur man hittar rätt person till rätt uppdrag – oavsett om det gäller den offentliga eller den privata sektorn.
Med fokus på kvalitet och långsiktighet strävar vi efter att göra skillnad, varje dag.