Author: Niklas Ekelund

Är du psykolog?

Vi söker nu psykologer som vill ta utrednings- eller behandlingsuppdrag. Du ska ha ett antal års erfarenhet från området och tycka att det känns stimulerande att få komma ut och hjälpa människor runt om i landet. Nyfiken? Kontakta Nina Söderström för mer info.

CareOn skriver ramavtal med SKR

CareOn har skrivit ramavtal med SKR avseende uppföljandekontroll av HVB inom Socialtjänsten. Avtalet innebär att CareOn ska utföra granskning av stödboenden, konsulentstödd familjehemsvård samt hem för vård och boende (HVB-hem). Ramavtalet är nationellt och har ett stort antal avropsberättigade parter som motsvarar i princip alla aktörer inom området i Sverige. Vill du veta mer? Kontakta…

Söker du en duktig läkare eller sjuksköterska?

Vi har skickliga och kompetenta läkare och sjuksköterskor som vill ta kortare eller längre uppdrag över hela Sverige. Vi har både erfarna och kompetenta leg läkare men även allmänspecialister. Vidare har vi sjuksköterskor inom alla olika kategorier, allt ifrån distriktsjuksköterska, diabetessjuksköterska och barnmorskor mm och kan även hjälpa er med en MAS. Våra konsulter är…