Individ- och familjeomsorg

Inom IFO kan våra konsulter gå in som verksamhetschefer, avdelningschefer och gruppchefer. Våra hyrkonsulter kan också gå in som socialsekreterare t.ex. barn och unga handläggare, missbrukshandläggare, flyktinghandläggare, ekonomihandläggare eller familjerättsspecialister. Det kan vara på grund av vakanser, kompetensbrist, tillfälliga personalglapp eller helt enkelt för att avlasta vid arbetstoppar. Oavsett vad så kan vi hjälpa till.

Skräddarsydda lösningar för era behov
Vi genomför enskilda utredningar av såväl komplexa som känsliga ärenden. Vi genomför också översyner av organisationer, genomlysning av arbetssätt samt kvalitetssäkring av allt handläggningsarbete.

Vi jobbar inom samtliga fem IFO-områden, det vill säga inom Barn och Unga, Vuxen, Ekonomi, Familjerätt och Flykting.

Våra socionomkonsulter är mycket erfarna och kommer snabbt igång.

Kontakta oss och berätta vad ni behöver, så hittar vi en bra lösning!