En verksamhetschef för IFO i en kommun berättar om sina erfarenheter av samarbetet med CareOn.

Gunnar, IFO-chef i en kommun i norra Sverige, kontaktade CareOn då de behövde hjälp i ett barnavårdsärende. Kommunen upplevde CareOn:s personal som lösningsorienterade, självständiga och tålmodiga. Hör verksamhetschefen för IFO i kommunen berätta om sina erfarenheter av samarbetet med CareOn.

Verksamhetschefen i kommunen var i stort behov av en kvalificerad barnhandläggare till socialtjänsten.

– Redan vid första kontakten med CareOn uppskattade jag att konsultchefen lyssnade på vad vi behövde i vår kommun och i vår struktur. Hon hade en lösningsorienterad inställning och kom också med egna förslag. Tillsammans diskuterade vi fram vilken kompetens, vilka kvalitéer och vilka erfarenheter som skulle kunna hjälpa oss i vår vardag och i vårt arbete med klienten, säger verksamhetschefen.

CareOn är ett professionellt bollplank

Enligt honom växte det snabbt fram ett förtroende mellan CareOn och kommunen. Detta skapade förutsättningar för ett tätt och effektivt samarbete.

– Vi hade väldigt hög arbetsbelastning när konsulten kom till oss, och vi behövde någon som kunde arbeta självständigt under högt tryck. Det var precis vad vi fick, säger han.

Kommunen behövde en konsult som kunde arbeta självständigt under högt tryck

Under tiden som konsulten tjänstgjorde i kommunen kom det in ett komplicerat ärende till socialkontoret. Konsulten från CareOn ansågs lämplig för det nya ärendet, och i samråd med CareOn gjordes det en överflyttning. Detta innebar också att en ny konsult togs in för att hjälpa till med det första ärendet.

– En sådan här situation kräver samarbete och en förståelse för vad ett socialkontor är för något och hur det fungerar i den politiska strukturen. Allt för klienternas bästa. Tillsammans och med en stor dos flexibilitet och tålamod från CareOn:s sida, löste vi situationen, säger han.

Avslutningsvis berättar verksamhetschefen att konsulterna på plats får mycket gjort eftersom de inte ingår i de interna processerna och kan fokusera helt på själva uppdraget . -Jag samarbetar gärna med CareOn även i fortsättningen, avslutar han.