”Vi behövde snabbt fylla luckor med rätt kompetens”

Karin arbetar som utvecklingsledare för vård- och omsorgsenheten
i en kommun i västra Sverige. Det var under en period när enheten stod utan viktig personal som Karin fick tips om CareOn från en person som var väldigt nöjd med ett tidigare samarbete.

– Verksamheten blir otroligt sårbar när man tappar nyckelpersoner. Jag som chef behövde även ett nära stöd under rekryteringsperioden som varade under ett helt år. CareOn fixade och trixade och mycket snabbt hade vi konsulter på plats som var direkt matchade till våra behov.

– CareOn hjälpte oss bland annat med utredningar och klagomålsärenden. Vi fick den hjälp som vi behövde i precis rätt tid och kompetenserna överensstämde med vad som utlovades i början av uppdraget.

Tre sätt CareOn gör positiv skillnad enligt Karin:

1. Erfarna konsulter

2. Snabba att sätta sig in i arbetet

3. Bra matchning mot våra behov