Gå inte in i maktkamp – och sju andra tips inför samtal

Careondemand_005

Vi frågade en konsult hos CareOn hur hon tänker i samtal med klient.
“Det viktigaste är att inte gå in i en maktkamp” svarar hon. Läs fler av hennes nyttiga tips inför samtalet:

1. Ha syftet och målet med samtalet klart för dig.
2 Låt det första mötet vara ett lära-känna-möte. En bra inledning kan vara ”här inne vill jag att det ska vara högt i tak, du får säga vad du vill men du får inte hota eller slå mig.” Det är ett avväpnande sätt som ofta får klienten att skratta och spänna av.
3 Möt känslan hos klienten i de första mötena. Det går ofta inte att komma med fakta om inte klienten är där ännu. På så sätt undviker du maktkampen.
4 Försök få till ett samarbete genom att bekräfta och lära känna klienten.
5 Gå inte in i negativa diskussioner. Säg istället gärna ”om det är nu är så här vad gör vi då?”
6 Älta inte det som har varit.
7 Förmedla att du gör ditt bästa inom de ramar som samhället har satt upp.
8 Bygg förtroende genom att säg till klienten att du är anträffbar om det är något. På så sätt fördelar du också ansvaret.