Rätt konsultrekrytering – nyckeln till avlastning

En sommardag kontaktades vi av en mellansvensk kommun som var i behov av en socialsekreterare till ett missbruksärende. Låt oss höra IFO-chefen i kommunen berätta om hur de anlitade en vuxenhandläggare från oss på CareOn och hur rätt konsultrekrytering blev nyckeln till avlastning.

Vid tidpunkten för konsultrekryteringen brottades kommunen med många svåra ärenden. Hög arbetsbelastning på den egna personalen gjorde att kommunen sökte avlastning av en kvalificerad handläggare som var självgående.

– Vi behövde avlastning i ett ärende om missbruk och beroende. CareOn sydde ihop rätt kompetens för vår verksamhet, berättar IFO-chefen.

Kvalificerad handläggare för vuxenmissbruk

Konsulten som kom till kommunen var en kvalificerad handläggare för vuxenmissbruk.
– Vi behövde någon som kunde arbeta självständigt, driva arbetet framåt och som tog egna initiativ, det fick vi också, säger IFO-chefen.

IFO-chefen beskriver konsulten som duktig och engagerad. Hon hade också lätt för att bli en del av gänget.
– Som konsult var hon inte belastad av det som tidigare hänt i kommunen. Hon var en frisk fläkt i gruppen som bjöd in till samtal med gänget och tog för sig. Hon var framåt på ett positivt sätt, fortsätter hon. En självständig person som jobbade på direkt och inte behövde någon direkt introduktion.

Konsulten hade snart flera ärenden på sitt bord. Hon tog tag i saker och ting i rätt ordning och var rak och konsekvent. Hon backade inte när det var viktigt att stå stabilt. Hon lämnade också över ärendena snyggt efter noga förberedelse och dokumentation.

– Vi var väldigt nöjda med hennes insatser, avslutar IFO-chefen.

Vill du få in en konsult i din organisation?
Kontakta någon av våra konsultchefer