En kanonföreläsning som hjälper mig i utredningsarbetet!

“Det är en mycket givande föreläsning som beskriver hur man ska använda nya BBIC i praktiken. Man får en bra uppdatering och nya verktyg som ger lust till att åka tillbaka till kontoret för att skriva utredningar.”

Hej Anna Eriksson!

Du arbetar med Barn – och Ungdomsutredningar hos oss på CareOn och vi tänkte passa på att ställa några snabba frågor till dig om våra inspirationsföreläsningar om BBIC.

Varför tycker du att man ska gå på föreläsningen?
–  Det är en mycket givande föreläsning som beskriver hur man ska använda nya BBIC i praktiken. Man får en bra uppdatering och nya verktyg som ger lust till att åka tillbaka till kontoret för att skriva utredningar. Mikael är en väldigt engagerad och pedagogisk föreläsare och man får med sig både kunskap och inspiration. Eftersom det är en del nytt i reviderade BBIC så är det är bra för alla som jobbar med utredning att gå på detta!

Vad lärde du dig av föreläsningen? 
– Jag fick fördjupad kunskap gällande risk- och skyddsfaktorer i Barnavårdsutredningar. De viktigaste förändringarna i nya BBIC är inom analys och bedömning, där det är mer fokus på risk och skydd. Jag kunde använda mig av kunskapen från föreläsningen i mitt utredningsarbete och fick lättare att identifiera risk- och skyddsfaktorer.

ANMÄL DIG TILL FÖRELÄSNINGEN I UPPSALA HÄR !

“Det är en mycket givande föreläsning som beskriver hur man ska använda nya BBIC i praktiken. Man får en bra uppdatering och nya verktyg som ger lust till att åka tillbaka till kontoret för att skriva utredningar.”