En ”kommun under hot” berättar

”Kvalificerad kompetens och briljant förmåga att hitta rätt i samtalet var avgörande”

När enhetschefen för vuxenenheten i kommunen tog kontakt med CareOn var det en kvalificerad handläggare inom försörjningsstöd hon behövde.
– Det vi behövde var en konsult som var kvalificerad nog att ta över ett ärende där det förekommit hot och våld mot vår personal, säger Birgitta.

Enhetschefen klargör att ärendet pågått länge på grund av dess komplexitet. Hon berättar att handläggaren som tidigare var ansvarig för ärendet var sjukskriven och att det därför behövdes en kvalificerad handläggare snabbt.
– Ärendet krävde sin kompetens då ingen initialt fick träffa klienten själv utan bara tillsammans med andra och i särskilda rum, berättar hon.

Birgitta Fors berättar att när hon tar in konsulter så är det för att hon behöver kvalificerade handläggare för speciella ärenden. Den konsult som kom till kommunen motsvarade det hon ville ha och var självständig, kunnig och hade ett eget driv. Konsulten hade stor kunskap om försörjningsstöd vilket också var en förutsättning berättar hon.
– Vi behövde en konsult som var bra på att orientera sig på olika nivåer, som hittade rätt i samtalet med klienten och som hade skinn på näsan, säger hon. Det var precis vad vi fick också.

Birgitta Fors berättar att som ett bevis på att konsulten hittade rätt i samtalet var att hon började träffa klienten själv redan efter några veckor. Birgitta förtydligar vad hon menar med att konsulten ”hittade rätt i samtalet.”
– Konsulten som kom utifrån hade inte vår historia med sig och gick in i samtalet utan en ”känslohistoria”. Det gjorde att hon kunde navigera hon framåt och lära känna klienten och spela på hans planhalva. Hon lyckades på ett övertygande sätt bygga en allians med honom. Tillsammans hittade de en lösning som fungerade, säger hon.

Avslutningsvis utvecklar Birgitta vad hon menar med att en konsult som har lång erfarenhet och är kvalificerad också klarar komplexa ärenden bättre.
– Oavsett om den som handhar ärendet är socionom eller socialpedagog handlar det till syvende och sist om att vara rapp och kunnig. Med lång erfarenhet av socialt arbete är man inte så regelstyrd och inte heller så rädd för att göra fel. Konsulten som kom hit navigerade ärendet dit hon ville, och använde ramlagen på rätt sätt, givetvis med socialstyrelsens riktlinjer i bakhuvudet. För det krävs erfarenhet, avslutar hon.