En verksamhetschef berättar

”Konsulten tog sig an uppdraget från grunden och arbetade självständigt genom hela ärendet”

En sydsvensk kommun behövde en barnavårdsutredare och kontaktade oss på CareOn. Kommunen upplevde vår konsult som grundlig, metodisk och tydlig i sin kommunikation med både kommunen och de anhöriga. Möt verksamhetschefen för IFO i kommunen i ett samtal om sina erfarenheter av att anlita CareOn.

Verksamhetschefen i kommunen berättar om att socialförvaltningen behövde förstärkning i ett barnavårdsärende. Fallet var komplext liksom många av de ärenden som kommunen hade hand om vid denna period.

– Vi behövde en stark person som kunde klara av ett mycket komplext barnavårdsärende i en svårtillgänglig del av landet. Det förstod konsultchefen på CareOn som försåg oss med rätt erfarenhet och rätt personlighet, förklarar hon.

Väl på plats visade konsulten på självständighet och initiativförmåga. Enligt verksamhetschefen tog sig konsulten an uppdraget från grunden. Enligt henne skaffade han sig själv den kunskap han behövde och lade upp en plan för hur arbetet skulle fortskrida.

– Han lärde sig också vårt dokumentationssystem och våra rutiner, vilket skapade ett effektivt och öppet samarbete, berättar hon.

Enligt verksamhetschefen var konsulten också bra på att tydligt kommunicera sin plan för hur ärendet skulle fortskrida. Han tydliggjorde både inför klienten och inför kommunen hur länge han skulle vara i projektet och vem som skulle ta över det när hans kontrakt gått ut.

– De anhöriga var frustrerade över att kommunen bytte personal i uppdraget. Den frustrationen mötte han genom att boka upp möten med dem och berätta om sin roll och sin plan. Han lyckades på ett professionellt sätt att härbärgera deras ångest och istället få alla att inrikta sig på uppdraget och barnets bästa, berättar hon.

Under tiden som uppdraget pågick arbetade konsulten självständig både i uppdraget och gentemot kommunen. Han bokade upp verksamhetschefen på korta avstämningar, men drev projektet helt själv. Han deltog också metodiskt i de interna gruppavstämningarna och bidrog överlag till ett varmt klimat på kommunen.

Verksamhetschefen tycker att konsulten var metodisk, lugn och sansad i ett uppdrag med många viljor och många känslor. Avslutningsvis tillägger verksamhetschefen att en bra handläggare bör kunna kombinera erfarenhet och metod med att vara empatisk.

– När barnet väl familjehemsplacerades och hamnade i en trygg miljö blev det tydligt hur traumatiserat barnet var. Konsulten förstod då hur barnet kände sig och ändrade kurs, klargör hon.