Individ- och familjeomsorg

En verksamhetschef berättar

”Konsulten tog sig an uppdraget från grunden och arbetade självständigt genom hela ärendet” En sydsvensk kommun behövde en barnavårdsutredare och kontaktade oss på CareOn. Kommunen upplevde vår konsult…

En ”kommun under hot” berättar

”Kvalificerad kompetens och briljant förmåga att hitta rätt i samtalet var avgörande” När enhetschefen för vuxenenheten i kommunen tog kontakt med CareOn var det en kvalificerad handläggare inom…

”Jag inspireras att tänka nytt hela tiden”

Susanne Bergström är i grunden socionom och arbetar främst med barnavårdsutredningar. Drivkraften i att engagera sig och göra skillnad har funnits med sedan hon var liten. Som konsult…