Våra tjänsteområden

CareOn har både bred och djup kunskap om socialförvaltningen och vad det sociala arbetet innebär. Vi hjälper till med komplexa utredningar, genomlysning av arbetssätt, genomför omprövningar av ärenden och att fylla positioner. Vi har vana handläggare, duktiga utredare, meriterade socialsekreterare, en chefsbank med skickliga ledare på alla nivåer, kompetent behandlingspersonal, kvalificerade kontaktpersoner och erfarna skolkuratorer.

Våra tjänsteområden

Här kan du läsa mer om våra fem tjänsteområden:

1. Äldreomsorg
Inom äldreomsorg kan våra konsulter gå in som verksamhets-, avdelnings- och enhetschefer samt som biståndshandläggare.
Läs mer om äldreomsorg.

2. Individ- och familjeomsorg
Inom IFO kan våra konsulter gå in som verksamhets-, förvaltnings-, enhetschefer samt gruppledare. Vi kan också gå in som  handläggare för barn och unga och socialsekreterare inom BoU, försörjningsstöd, socialpsykiatri, missbruk, flyktingar, ekonomi och familjerätt.
Läs mer om individ- och familjeomsorg.

3. Behandlingshem och äldreboenden
Vi erbjuder kvalificerad behandlingspersonal, duktiga chefer och skräddarsydda lösningar.
Läs mer om behandlingshem och äldreboenden.

4. Funktionshinder
Inom funktionshinder kan våra konsulter gå in som verksamhetschefer, avdelningschefer, enhetschefer och LSS-handläggare samt biståndshandläggare inom SoL/LSS.
Läs mer om funktionshinder.

5. Skola
Inom skolan kan våra konsulter gå in som skolkuratorer på hel- eller deltid.
Läs mer om skola.