”Jag ses som en utifrån-kraft som tillför både energi och kompetens”

Vår konsult Veronica Palm har aldrig ångrat sitt yrkesval. Tvärtom har rollen fått henne att trivas extra bra med sin långa karriär. ”Som konsult får jag möjlighet att påverka socialförvaltningen så att den mår lite bättre varje dag. Givetvis bottnar min trivsel också i att jag är så efterlängtad dit jag kommer”. 

Veronica Palm har arbetat i social- och omsorgsförvaltningen i över 30 år. Under sin långa karriär har hon hunnit vara både handläggare och utredare liksom avdelningschef, förvaltningschef och enhetschef i olika kommuner. Idag är hon konsult hos oss på CareOn och arbetar som handläggare inom SOL och LSS. Hon tar också uppdrag som chef och gillar att leda organisationsförändringar.

Lång erfarenhet som både handläggare och chef

När vi träffas för att prata om hennes karriär och liv som konsult, startar vi med att vrida tillbaka klockan till det sociala omsorgsprogrammet. Det var här allt började för Veronica, som älskade sin utbildning och kompletterade med två års studier i social- och förvaltningsrätt i bara farten. Hon läste också organisation- och ledarskap och vidareutbildade sig i handledning och pedagogik.

När Veronica började sitt arbete på en socialförvaltning blev hon snabbt känd för att vara strukturerad, kreativ och bra på utredningar. Hennes brinnande intresse för människor och organisationsutveckling fick också sitt utlopp när hon fick chans att börja arbeta som chef.

Så småningom bestämde hon sig för att lämna sin fasta anställning och prova på livet som konsult. Ett beslut hon aldrig har ångrat.

Som konsult är man så efterlängtad dit man kommer

Veronica berättar att konsultrollen är det roligaste hon har gjort i sitt yrkesliv.  Som konsult känner hon sig alltid som en efterlängtad och välbehövd resurs.

– Jag ses som en utifrån-kraft som kommer in med ny kompetens. Min erfarenhet från olika kommuner och olika arbetssätt tas väl tillvara ute hos våra uppdragsgivare och är ofta precis vad de behöver för att komma vidare med sina utmaningar och processer, säger hon.

Genom att tillföra sitt synsätt hoppas hon bidra till små förändringar i positiv riktning.

– Mitt tankesätt och min kunskap om hur välfungerande kommuner arbetar kan ofta ge de arbetsplatser jag kommer till nya strukturer och nya ramar.

Bred erfarenhet och en positiv inställning – nyckeln till framgång 

För att lyckas i konsultrollen tror hon att en positiv dialog och en bra inställning till verksamheten är nyckeln framåt.

Som konsult är det också viktigt att vara bra på att lyssna och kunna anpassa sig till uppdragsgivarens strukturer och arbetsrutiner.

– Som konsult jobbar jag i olika strukturer i varje nytt uppdrag. Mitt jobb är inte att påverka strukturen . Jag tillåts att vara kreativ inom ramarna. Det betyder inte att jag inte har åsikter, inte heller att jag inte blir lyssnad på, säger hon.

Vet vad som krävs för att få en kommunal struktur ska fungera

Att ha en bred yrkeserfarenhet och därmed kunna ta sig an olika typer av uppdrag och arbetsroller, ser hon också som en stor styrka i sin roll som konsult.

– Min breda yrkeserfarenhet har gett mig en stor förståelse för vad både en chef eller en handläggare behöver för att arbetet ska fungera. I dag vet jag verkligen vad som krävs för att få en kommunal struktur ska fungera. Som konsult får jag tid och utrymme att arbeta med dessa frågor.

Att få chans att bidra med min kunskap och erfarenhet på det här sättet gör att jag verkligen trivs med mitt arbete. Jag kunde helt enkelt gjort ett bättre yrkesval!