”Intresset för vad det är som påverkar människor att tänka nytt är en stor drivkraft för mig”

För Sten Hagström är det den starka tron på att människor kan utvecklas som leder honom framåt. Genom åren har han arbetat inom IFOs samtliga verksamhetsområden varav många år som chef.
– Som konsult på CareOn möter jag hela tiden nya miljöer vilket gör att jag får större förståelse för vad som krävs för att lyckas i en förändringsprocess, säger han.

För Sten Hagström konsult på CareOn, står ett ständigt samhällsengagemang i centrum. Hans tro på att människor kan utvecklas är nyckeln som leder honom framåt. Det var också det som fick honom att ta en socionomexamen 1993, en examen som kompletterades med studier i kognitiv psykologi. Intresset för hur människor kan påverkas att tänka nytt ser han som en viktig del i det sociala arbetet. Genom åren har han arbetat inom IFOs samtliga verksamhetsområden varav många år som chef. Sten har också erfarenhet av fältarbete där han mött människor och ungdomar på nära håll. Till CareOn sökte han sig när han ville utvecklas i nya miljöer och få större frihet i yrket.
– Som konsult på CareOn bestämmer jag över min tid och hur jag vill disponera den. Jag möter hela tiden nya miljöer vilket gör att jag får större förståelse för vad som krävs för att lyckas i en förändringsprocess, säger han.

Idag arbetar Sten med barnavårdsutredningar men kan också gå in som chef. Det innebär att han har kompetensen att både tillhöra ett team och att kunna leda en avdelning.

– Min breda erfarenhet gör att jag förstår vad som krävs av en bra chef liksom av en person i teamet för att lyckas, säger han.

Vi talar om vad som krävs av en person som arbetar inom socialförvaltningen. Enligt Sten är det viktigt att kunna släppa jobbet när dagen är slut eftersom man annars låter för mycket vila på ens egna axlar, mycket som inte går att påverka. Enligt Sten är det också en styrka om man är analytisk och har förmågan att se till helheten.
– Jag tror att man vinner mycket på att vara en god lyssnare. Det är genom att vara en god lyssnare som nya insikter kan ställas mot erfarenheter och faktakunskaper, säger han.

Vidare för vi samtalet in på konsultrollen och vad som krävs för att vara konsult. För Sten handlar det om att inte gå in i det interna negativa snacket om det pågår ett sådant utan att bidra positivt och på så sätt vara en god representant för CareOn.

Avslutningsvis talar vi om hans drivkrafter och vad som motiverar Sten i arbetet. Det som känns extra motiverande, enligt Sten, är när han känner att han får nya lärdomar men också möjlighet att lämna kompetens på de ställen där han har arbetat.
– Jag älskar att utveckla verksamheter och områden och drivs av allt nytt jag lär mig. Därför passar det mig bra att vara konsult och det känns extra kul de gånger jag kan lämna kompetens på en arbetsplats, avslutar han.