”Jag inspireras att tänka nytt hela tiden”

Susanne Bergström är i grunden socionom och arbetar främst med barnavårdsutredningar. Drivkraften i att engagera sig och göra skillnad har funnits med sedan hon var liten.

Som konsult tar hon uppdrag i alla delar av landet med varierande komplexitet. Fördelen, enligt Susanne, med att vara konsult, är att varje ny arbetsplats har olika tankemönster som inspirerar till nya insikter och nya sätt att tänka. Varje dag lär hon sig något nytt både av de människor hon möter ute i kommunerna men också av de människor hon möter i familjerna.
– Som konsult med nya arbetsplatser som arbetsfält lär jag mig hur viktigt det är att se till vilket sammanhang familjen befinner sig i. För att åstadkomma en förändring vill jag förstå var människor kommer ifrån, vilket bagage de har och varför de gör som de gör, säger Susanne.

Susanne beskriver också konsultrollen som friare med färre möten och arbetsplatsträffar än vad hon skulle ha haft om hon var anställd i en kommun.
– Jag får möjlighet att arbeta morgon till kväll med mina arbetsuppgifter. Det passar mig bra, säger hon.

Uppdragen hon arbetar i ser mycket olika ut. Uppdragen är olika knepiga beroende på familjernas komplexitet och vilken insikt som finns till den egna situationen.
– En utgångspunkt för att få till ett bra samtal med familjen är att jag har gjort upp med mitt och att ha en lyssnande inställning. I min roll är det intresset för andra människor som är det centrala, säger Susanne.

Erfarenhetsutbyte är a och o
Om Susanne behöver bolla frågor med någon ringer hon sina kollegor på CareOn eller människor hon mött ute i uppdrag. Det finns också handledning via CareOn, ett värdefullt verktyg för att utvecklas. Hon uppskattar kollegor som har förmågan att tänka nytt och som ser varje familj för sig.

– Jag delar gärna med mig av det jag kan och lyssnar och frågar gärna kollegor i branschen om råd och tips, säger hon. Andras erfarenhet är något jag värderar högt.

Det som ger Susanne energi är att se hur människor kan förändras i rätt riktning och hon påminner om hur viktigt det är att se hur människor kämpar utifrån sina förutsättningar.
– Jag ser till de små förändringarna. Jag får energi när jag märker att jag når fram. Jag inspireras också av barn som mår bättre, säger Susanne.