”Som konsult kan jag påverka min arbetssituation”

Det bästa med konsultrollen, enligt Ingrid Zetterholm är att den kan formas utifrån vem du är.
– Som konsult kan jag påverka min arbetssituation och får tid över för reflektion, säger hon inspirerande.
Hör Ingrid berätta om hur hon har hittat en skön balans i tillvaron.

Efter en intensiv jobbdag åker hon hem till lugnet i huset – här har hon tid för reflektion. Ingrid Zetterholm har hittat den där berömda balansen mellan jobb och vila för att kunna vara så hängiven sitt jobb som hon vill. Som konsult kan hon påverka sin arbetssituation och får tid över att tänka nytt liksom att fundera på hur samhället ser ut. Som socionom har hon lång erfarenhet av socialförvaltningen liksom av arbete med barn och unga. Med erfarenhet av kriminalvård, jobbcoach och rehabiliteringsuppdrag fick hon tidig insikt i hur svenska arbetsplatser har förändrats sedan 80-talet.
– Dagens socionomer måste förhålla sig flexibla till nya och svårare ärenden. Det kräver chefer med livserfarenhet och som är intresserade av vad som gör ett arbete effektivt, säger hon.

Formbar konsultroll
Med erfarenhet av kommunala strukturer liksom av att driva eget företag som jobbcoach, rehabilitering och handledning lockades hon till CareOn eftersom hon är en projektmänniska.
– Jag har format konsultrollen utifrån den jag är, jag får arbeta självständigt i mina ärenden och står utanför den faktiska arbetssituationen på arbetsplatsen. Samtidigt är jag en del av arbetsgruppen och deltar i de interna möten som ger input i mina ärenden.

Hon talar vidare om konsultrollen och vilka andra fördelar hon ser. Ingrid berättar hur hon kan vara en positiv kraft genom att avlasta i ärendena, inspirera till nya arbetsuppgifter och sprida glädje i det övriga samtalet.
– Konsultrollen ger mig energi att vara entusiasmerande, säger hon.

CareOn som coach
För den som vill ha coachning eller uppbackning har CareOn personal som ser till att konsulterna har det bra ute på uppdrag.
– CareOn är inlyssnande och ser mig som konsult, de stöttar också längs vägen om jag behöver det. Jag får också nya synsätt och får möjlighet till utveckling genom att CareOn guidar mig att själv komma vidare om jag står inför ett problem, säger hon.

Fria arbetstider är också intimt förknippat med konsultrollen. Ingrid berättar att hon som person gillar rörelse och tempo liksom att arbeta ostört och att kunna dra sig undan ibland.
– Hur jag ska arbeta kräver planering, då får jag det som jag vill ha det , säger hon och skrattar.

Att resa, byta miljöer och möta nya människor hör till konsultlivets vardag. Inger säger att det är nya möten som driver henne framåt.

– Nya människor ger mig nya filosofiska infallsvinklar på den jag är och på de jag har runt omkring mig, frågor jag kopplar till samhället i stort. Jag är en tänkare som får näring i det jag har att lära av andra liksom av att jag får möjlighet att påverka medarbetare och klienter i en positiv riktning, säger hon.

Här går samtalet slutligen över i hur hon gör för att få tid att reflektera över det andra säger och gör, det hon ser som så avgörande för sin egen utveckling.

– Som konsult har jag möjlighet att skapa mig tid för simning, träning och promenader i skogen – det jag behöver för att sova bra. Om jag mår bra presterar jag bättre när jag är med mina klienter, avslutar hon insiktsfullt.