”Min mormor lärde mig att ingenting är omöjligt”

För Britt-Marie Bengtsson står klientens bästa alltid i fokus. Genom att visa klienterna att hon har fått förtroendet att göra det bästa som ”ny handläggare” hoppas hon visa på engagemang för varje ärende.
– Min kraft kommer från mormor. Hennes motgångar till trots hade hon alltid kraften att göra något för en annan människa, säger Britt-Marie.

För Britt-Marie Bengtsson är ingenting omöjligt. Orden är hennes mormors och har följt Britt-Marie genom åren.
– När mormor kom till Sverige i början av 1900-talet var hon en flicka. Som tonåring övergavs hon av familjen som tog med sig sonen och åkte till Amerika. Hon lärde mig att koka soppa på en spik och om hög moral. Trots sina motgångar hade hon också alltid något över för någon annan, säger Britt-Marie.

Med hög moral och en naturlig vilja att göra skillnad lockades Britt-Marie av att börja arbeta med sociala frågor. 1992 tog hon examen och har sedan dess arbetat många år både som handläggare och chef inom äldre- och handikappomsorgen. För Britt-Marie har arbetsåren inneburit både nedskärningar och verksamhetsutvecklingar, något hon har försökt förhålla sig till på ”mormors vis”. 2018 började hon på CareOn.
– Som konsult är det min uppgift att arbeta fokuserat med mitt ärende, säger hon.

Om konsultrollen
Britt-Marie talar om de utmaningar som kommer med rollen. För henne handlar det om att förena kraven på att vara effektiv i arbetet med att också bidra till klimatet på arbetsplatsen.
– Genom att diskutera nyheter på det sociala området, hoppas jag tillföra energi till gruppen, säger hon.

Samtalet leder in på hur hon som konsult gör för att både uppdragsgivaren och den enskilda klienten ska bli nöjd. Hon berättar att hon gillar de ärendegenomgångar som är obligatoriska ute på arbetsplatserna. Hon försöker också vara lyhörd för hur den specifika kommunen tänker.
– Kommunerna tänker olika även om lagstiftningen är densamma. Vad gäller klienterna visar jag dem att jag har fått förtroendet att göra det bästa som ”ny handläggare”. Jag försöker också alltid att behandla varje ärende som ett nytt ärende och inte ha förutfattade meningar.

Britt-Maries drivkrafter ligger i att hon gillar att jobba och att möta människor. Hon tror på prestigelöshet och betonar hur viktigt det är att inte sätta sig på en hög häst utan att alla parter deltar i samtalet på lika villkor. Hon talar om mod och styrka och om att våga säga nej.
– I första hand måste jag stå för mina värderingar och den jag är i uppdragen. Yrkeskompetensen kopplar jag på sedan. Jag måste alltid kunna möta en person i en högre instans i samma fråga. Det gör att mina beslut är väl grundade och bygger på kunskap och på erfarenhet av livet i stort, avslutar hon engagerat.