”Jag är lika mycket en positiv kraft för uppdragen som för arbetsplatsen”

Friheten som konsult, kompetensutbytet i uppdragen och en stark övertygelse om att individer kan stöttas till utveckling var det som fick Vendela i dag 50 år och socionom, att söka sig till CareOn. Vendela talar sig varm om konsultrollen och berättar hur hon kan vara en positiv kraft ute på arbetsplatsen och inte enbart i det reda uppdraget. 

Vendela började på CareOn för tre år sedan ett beslut hon inte ångrar. Hon arbetar i dag med barnavårdsärenden men har också tidigare arbetat med missbruk och försörjningsstöd. Arbetet som konsult ger henne förutom en högre lön (än som anställd i en kommun) och mer frihet också möjlighet att ständigt utmana sig i sitt sätt att tänka. Kommunerna hon kommer till ser olika ut och hon drivs av det utbyte hon får av att vara ute i olika uppdrag.

– Uppdragen ser olika ut beroende på vilken kommun jag kommer till. Det beror på hur många som bor i kommunen, vilka invånare som bor där (inkomst, ursprung, klass, ålder etc) men också hur ekonomin ser ut och hur många anställda socialförvaltningen har. Den bakgrunden är det bra att ha klart för sig när man går in i ett uppdrag, säger hon.

Hennes starkaste drivkraft är att hon tror på människan och människans förmåga att utvecklas och vilja göra sitt bästa. I uppdragen stöttar hon individer att leda sig själva till utveckling.
– Det är viktigt att lyssna på individerna ute i uppdragen och att ta hänsyn till dem men det gäller också att fatta beslut som gör att människor motiveras till utveckling, säger hon. Med det vill jag visa att jag tror på dem.
Förutom all ny kunskap hon får med sig ute i kommunerna och i uppdragen får hon energi av att vara en positiv kraft ute i en arbetsgrupp.
– Som konsult är jag en del av en arbetsgrupp men inte en del av de interna processerna. Jag försöker alltid att vara självständig och stå fri från eventuella interna konflikter. Genom att inte ge näring åt det negativa kan jag bli en positiv kraft i organisationen som drar uppåt, säger hon. Jag försöker ge perspektiv till gruppen genom mitt sätt att vara.

Vendela säger att konsultrollen för henne är en ständig läroprocess och att det är det som driver henne. Hon har arbetat i åtta kommuner de senaste tre åren och det har gett henne många lärorika referensramar. Hon drivs av att resa omkring och det är i mötet med nya miljöer hon får energi.
– Det är ett aktivt val att bli konsult och man väljer att vilja se nytt. Det finns också en enorm frihet i rollen, jag kan välja mina arbetstider och planera ledighet utifrån hur uppdragen ser ut. Jag kan vara ledig långa perioder om jag vill, säger hon.

Vendela är nöjd med att ha CareOn i ryggen. Konsultcheferna på CareOn stöttar henne och hon kan diskutera med dem hur hon ska förhålla sig till en kommun och vad som är rimligt i ett uppdrag. En konsultchefs roll är att matcha konsulterna i de olika uppdragen, konsultchefen är lika ofta ett bollplank för kommunen som för konsulten.
– Som konsult kommer jag in med nya synsätt och andra åsikter än de som råder på arbetsplatsen. Det kan tas emot på olika sätt av olika chefer. CareOn stöttar mig att vara självständig och våga tro att människor och miljöer kan förändras. Liksom att jag själv kan förändras och utvecklas, avslutar Vendela.