”Målet är att personalen ska leda förändringsprocessen”

Vår konsult Eva Högman har chefs- och ledarkompetensen att förändra en verksamhet från grunden. Möt henne i ett samtal om hur ett förändringsarbete går till och vad som krävs för att lyckas förändra en organisation.

Eva Högman har ett starkt inre driv. För henne har alltid det primära varit klienternas bästa – ett mål – som enligt henne själv kräver en effektiv och välmående kommunal struktur. Som ett led i att nå det målet har hon en gedigen tro på att organisationer och människor med rätt metoder kan förändras i positiv riktning om det behövs.

– När jag tog min examen på 1990-talet hade jag en stark övertygelse om att organisationer och människor kan ledas mot utveckling med rätt metoder och med människan i centrum. Efter många års erfarenhet av socialt arbete vet jag att det går, säger Eva.

Lång erfarenhet av organisationsutveckling

Eva, som nu är 66 år, började sin bana som kurator. Den arbetsplatsen genomgick en stor organisationsförändring vilket ledde till att hon blev intresserad av utveckling av ledarskap och organisationer. Intresset ledde till att hon utbildat sig i ett systemiskt synsätt och lärt sig arbetsmetoder som effektiviserar organisationer och får människor att dra åt samma håll. Evas arbetssätt var tidigt klienttillvänt med öppna och tillgängliga arbetsteam.

– Det var ett nytt sätt att arbeta på den tiden. Medarbetarna i organisationen användes, oavsett titel, utifrån deras individuella potential i arbetsteam. Syftet var att ta bort stuprör och göra organisationen effektiv. Huvudsyftet var att ge optimal vård och service till patienterna.

Sedan dess har Eva arbetat i många olika verksamheter i alla delar och nivåer i socialtjänsten. Under många år har hon arbetat som förvaltningschef. En tid var hon även chef för den sociala enheten på Länsstyrelsen.

Verksamhetsutvecklare, chef eller handläggare i socialtjänsten

Sedan några år tillbaka arbetar Eva som konsult på CareOn där hon går in som verksamhetsutvecklare, chef eller handläggare i socialtjänsten.

– Jag kan ta på mig ett totalt ledningsansvar om det behövs. Jag vet hur de olika systemen i en verksamhet förhåller sig till varandra och min drivkraft är att skapa en organisation som är effektiv både administrativt, kunskapsmässigt men också ansvarsmässigt. Som person har jag också en viss talang för att få alla med på resan, säger hon entusiastiskt.

Större förändringsarbeten startar med en kartläggning av verksamheten

När Eva står inför ett större förändringsarbete börjar hon med att kartlägga hur verksamheten fungerar. I det arbetet är det viktigt att lyssna till hur människorna ser på organisationen och hur deras verklighet står i relation till riktlinjerna. Hon har både personliga möten med var och en men också workshops där medarbetarna ges möjlighet till full delaktighet och utvecklas tillsammans.

– Organisationen är individerna som arbetar i den. Målet är att varje individ ska ta aktiv del i och vara en del i organisationsutvecklingen. Jag låter dialogen vara nyckeln, lyssnar på medarbetarna och väger in så många infallsvinklar som möjligt i utvecklingsprocessen, säger Eva.

– I grunden behövs det en systemisk förståelse för vad som gör en organisation effektiv. Vidare tror jag att dialog är nyckeln i ett förändringsarbete, säger Eva.

Samtalet leder naturligt in på vad som gör Eva till en uppskattad ledare och hur hon lyckas i sina förändringsprojekt.

– Jag är en involverande person som står trygg i kaos. Min lyssnande sida är nog medfödd och jag försöker förstå vad någon säger så långt det är möjligt att förstå en annan människa.

Hitta rätt väg i ett förändringsarbete

Vi talar om svårigheten att veta att man är på rätt väg i en förändringsprocess när kommuner och verksamheter ser så olika ut.

– Jag testar idéer och arbetsformer mot extern kunskap. På området systemutveckling och kvalitetssäkring har jag hämtat inspiration från Peter Lang och Martin Little, två frontfigurer i socialt arbete som var männen bakom KCC i Storbritannien. Men jag läser också rapporter från våra stora utbildningscentra och inspireras av personliga möten med coacher, konsulter och duktiga specialister.

Eva talar avslutningsvis om de drivkrafter hon har i det sociala arbetet. Hon inspireras främst av engagerade människor som vill utvecklas och att en förändring kan leda till något nytt och bra.

– Jag engageras av människor som inser att en effektiv och välmående organisation kommer klienterna till del, avslutar hon.