”Högre lön lockade”

Högre lön och möjligheten att sätta sin egen prägel på yrket var avgörande när Ingrid Nilsson tog steget in i konsultlivet. Som konsult står hon fri från interna processer och arbetar självständigt i uppdragen.
– Jag söker variation och möjligheten att ständigt lära mig nytt – det är mina drivkrafter, säger hon. 

Det är riktigt inspirerande att höra Ingrid tala om sin vardag. Efter avslutad socionomexamen 1997 började hon arbeta som socialsekreterare inom vuxenmissbruk. Efter två år tog hon steget att i socialtjänstens regi arbeta på ett behandlingshem för vuxna missbrukare. Sedan 2000 har hon arbetat som socialsekreterare inom barnavårdsärenden i lite olika kommuner. För Ingrid hör utredningar och uppföljning av insatser till vardagen och 2012 gick hon upp som förste socialsekreterare.

– I en arbetsledande funktion kommer min strukturerade sida väl till pass liksom min övertygelse om att god kontakt är vägen framåt i relationer, liksom respekt för vad varje individ har att säga, säger hon.

God kontakt med människor enligt Ingrid handlar om tydlighet gentemot klient och att lyssna oberoende av arbetsroll.
– Det gäller att hitta en bra balans i relationerna och visa att jag tror på människor, säger hon.
”Med CareOn i ryggen känner jag mig aldrig ensam”
Hösten 2014 valde Ingrid att börja på CareOn. Ingrid beskriver konsultlivet som att hon har fått tid att ägna sig åt sina ärenden och att hon inte är en del av den interna arbetssituationen på arbetsplatsen. Med CareOn i ryggen känner hon sig trygg när hon möter alla skiftande sammanhang och om hon känner sig ensam. Hon har också färre möten idag och högre lön. Utmaningen som konsult handlar om att stå fri när det är rörigt på den arbetsplatsen hon kommer till.
– Ofta tar kommuner in hjälp när det är lite rörigt. Det vänder jag alltid till något positivt. Jag ses som avlastande, fri och självständig, vilket brukar lugna ner det hela lite, säger hon och ler.

För Ingrid är jobbet roligt, hon drivs av alla nya människor hon träffar och av att hon gör skillnad för andra.
– Jag blir hela tiden överraskad av människors förmåga. Det påminner mig om hur viktigt det är att inte fastna i en bild av hur en människa är, det man har sett initialt är långt ifrån hela bilden, säger hon.

I övrigt gillar Ingrid att resa, träna, vara med familjen och se filmer, helst deckare. Hon simmar, promenerar och håller en kreativ sida vid liv – hon virkar, syr kläder, gör halsband, målar och tecknar.
– Vidare gillar jag att omge mig av människor som har humor och drivs av människor som vågar släppa lite i relationer – både i jobbrelationer och privat, säger hon avslutningsvis.