”Därför vågade jag byta jobb”

Förra året, när vintern som bäst höll naturen i ett järngrepp bestämde jag mig. Jag skulle våga byta jobb och försöka bryta bekvämligheten. För det krävs mod. Jag gjorde en lista på vad jag tycker är viktigast för att trivas på jobbet. Högst upp på listan stod frihet. Jag ville arbeta självständigt och komma ifrån min chef som inte lyssnade på mig.

Det var svårt. Det erkänner jag. Att bryta upp från invanda mönster och rutiner kräver mod. Jag var också rädd för att misslyckas, att jag inte skulle klara av att arbeta så självständigt som konsultrollen kräver. Men jag lockades av allt jag hade att vinna på att bryta upp och göra någonting annat. Så jag vände på steken. Vad skulle hända om jag lyckades med jobbet och om det blev så som jag ville ha det? En sen februarikväll bestämde jag mig för att ge konsultrollen en chans.

Då hade jag arbetet 20 år i socialförvaltningen. Nu skulle mitt liv se annorlunda ut. Och en marsdag när himlen var lite ljusare och fåglarna hördes lite tydligare ovanför mig klev jag in genom dörrarna på mitt första uppdrag som konsult. Där och då kände jag mig plötsligt säkrare. Jag kan inte riktigt säga vad det var som gjorde det men jag tror att det var att folk runt omkring förväntade sig mycket av mig och trodde på mig och såg mig som en resurs. Jag kände att jag ville ge allt. Ganska direkt kastades jag in i ett svårt ärende och kom till en arbetsplats som tyngdes av konflikter. Intern problematik som jag skulle stå utanför. I början fick jag verkligen tänka på hur jag skulle göra för att inte dras in i konflikten. Ibland var det svårt för jag gillade många av de jag mötte ute på arbetsplatsen men insåg snart att jag inte skulle lägga mig i. Och jag fick stöd av CareOn i hur jag skulle tänka. Jag märkte snart hur jag bidrog positivt genom att bara vara och att bidra i andra diskussioner än de kritiska. Jag blev som en motpol vilket gjorde att de såg sin situation utifrån och jag märkte hur diskussionerna blev mer och mer nyanserade. Men visst, även om det tog lite tid att lösa konflikten blev jag gladare och positivare i min roll. Och jag har fått tid att både styra min tid och att göra det jag är bra på – jobba!

Jeanette Blomqvist, konsult på CareOn.

Tips till dig som funderar på att byta jobb! Gör en lista på vilka värderingar som styr dig och tänk på hur du vill ha ditt liv.

  • Hur vill du att ditt liv ska se ut?
  • Vad är viktigt för att du ska trivas på jobbet?
  • Vad är det bästa som kan hända om du byter jobb?
  • Tro på att du kommer att lyckas, utmana dig!