“Att bryta upp och bli konsult kan te sig som ett stort beslut för många socionomer. “

Att bryta upp och bli konsult kan te sig som ett stort beslut för många socionomer. För Isabelle Persson innebär konsultlivet att hon får utrymme att göra ett bra jobb – och arbeta mer harmoniskt. Här berättar hon om vad jobbet som konsult betyder för henne.

Avspänd. Det är det första intrycket Isabelle Persson ger. Öppenhjärtligt gör vi en resa i tiden och pratar om jobbet som handläggare, om klienternas bästa och om hennes växande hälsointresse till följd av för mycket stress i den tidigare vardagen.

Lång erfarenhet av socialt arbete inom vård och omsorg

Som socionom har Isabelle erfarenhet av vård och omsorg sedan 19-års ålder. Betoningen ligger på psykiatri, klinisk hypnos och vuxenmissbruk. 2010 bröt hon upp och flyttade till England och arbetade som socialarbetare en tid.

– Tiden i England gav mig nya perspektiv på socialt arbete. Jag drev även under en period ett hälsoföretag och lärde mig tekniker att hantera stress. Det gav mig nya insikter om mig själv och hur mitt jag kan påverka andra positivt, säger hon.

Konsult sedan 2015
Med större insikt i vad hon själv ville tog hon steget och blev konsult på CareOn i januari 2021. Här får hon utrymme att kombinera sin strukturella sida med den entreprenöriella drivkraften. I dag tar hon uppdrag i alla delar av landet, just nu arbetar hon i en mottagningsgrupp för socialbidragsfrågor.

– Jag är bra på att driva processer framåt och har ett intresse för nya människor och deras livserfarenheter, säger hon insiktsfullt.

Som konsult uppskattas jag för all min kunskap

På CareOn känner Isabelle att hennes kunskap tas tillvara och att hon utvecklas hela tiden och får nya tankar ute på uppdrag. Hon beskriver hur hon blir lyssnad till ute på arbetsplatserna och att hon som konsult har tid att fatta motiverade beslut.

– Som konsult sätts jantelagen ur spel och jag får uppskattning för min kunskap. Jag får vara duktig och tar plats beroende på hur organisationen ser ut. Jag känner mig värdig, säger hon.

Jobba klokt – och finn harmoni

Idag har hon också fått mer tid att reflektera över var och en av sina klienter. Hon försöker hitta kreativa och individanpassade lösningar på befintliga problem och hoppas hjälpa människor att hitta sina inre styrkor – men tror samtidigt på ärliga svar till klienterna.

– Som handläggare är mitt mål att klienterna ska få ta del av mitt lugn. Jag frångår aldrig mitt motto, ”Jobba klokt – och finn harmoni”, avslutar hon insiktsfullt.