Aktuellt

Q & A – Socionomkonsult

Vad gör en Socionomkonsult? En Socionomkonsult kan jobba inom flera olika delar inom socialtjänstens myndighetsutövning, de flesta uppdragen finns inom Barn och Unga, Sol/LSS, Ekonomiskt bistånd, Vuxen/Missbruk, men…

Vi behövde akut få in en specialist

Under våren 2020 var vårdcentralen som Capio driver väldigt sårbar, vi hade ett överflöde av patienter och våra läkare hann inte med, vi behövde snabbt få in en…