Funktionshinder

Inom funktionshinder kan våra konsulter gå in som verksamhetschefer, avdelningschefer, enhetschefer och LSS-handläggare. Det kan behövas på grund av vakanser, kompetensbrist, tillfälliga personalglapp eller helt enkelt för att hjälpa till vid arbetstoppar.

Skräddarsydda lösningar för era behov
Vi kan vara rådgivare och vi erbjuder personlig assistans, ledsagarservice och tillsyn, bland mycket annat. Vi genomför omprövningar av ärenden, på plats eller på distans. Vi genomför även genomlysningar av exempelvis LSS-verksamheten.

Våra konsulter är mycket erfarna, kostnadseffektiva och kommer snabbt igång. Hör av er och berätta vad ni behöver så hittar vi en bra lösning.

Kontakta oss och berätta vad ni behöver, så hittar vi en bra lösning!