Vad säger våra uppdragsgivare?

Varje år hjälper vi uppdragsgivare över hela Sverige. Här kan du läsa om några av dem och vad de tycker att vi gör bra. Vill du ha personliga referenser är det bara att kontakta oss, så ordnar vi det. 

Vi behövde akut få in en specialist
Under våren 2020 var vårdcentralen som Capio driver väldigt sårbar, vi hade ett överflöde av patienter och våra läkare …
”CareOns interimschef hjälpte oss att rita om kartan för hela vår organisation”
När kommunen tvärt behövde hjälp för att lösa ett extremt läge anlitade de en interimschef från CareOn som hade …
”Vi behövde hjälp med att leda vår personal i rätt riktning”
I tider av högt tryck och uppsägningar tog kommunen hjälp av två konsulter från CareOn, i syfte att handleda …
”Vi behövde snabbt fylla luckor med rätt kompetens”
Karin arbetar som utvecklingsledare för vård- och omsorgsenheteni en kommun i västra Sverige. Det var under en period när …
En verksamhetschef för IFO i en kommun berättar om sina erfarenheter av samarbetet med CareOn.
Gunnar, IFO-chef i en kommun i norra Sverige, kontaktade CareOn då de behövde hjälp i ett barnavårdsärende. Kommunen upplevde CareOn:s …
Rätt konsultrekrytering – nyckeln till avlastning
En mellansvensk kommun var i  behov av en socialsekreterare till ett missbruksärende och kontaktade oss. Låt oss höra IFO-chefen i …
En verksamhetschef berättar
”Konsulten tog sig an uppdraget från grunden och arbetade självständigt genom hela ärendet” En sydsvensk kommun behövde en barnavårdsutredare …
En ”kommun under hot” berättar
”Kvalificerad kompetens och briljant förmåga att hitta rätt i samtalet var avgörande” När enhetschefen för vuxenenheten i kommunen tog …
När verksamheten på Socialförvaltningen stod under högt tryck anlitade kommunen två interimschefer från CareOn.
I den här intervjun berättar vård- och omsorgschef Bengt om hans erfarenheter av att ta in tillfälliga verksamhetschefer i …
Vi behövde omgående få in en kompetent sjuksköterska
En mellanstor vårdcentral i Stockholm hamnade i en svår situation när det gäller bemanningen. I princip alla vårdgivare hamnar …
Så förbereder du verksamheten på att det kommer en interimschef
Tf vård- och omsorgschef Katarina på Socialförvaltningen anlitade två kvalificerade interimschefer från CareOn. I tider av högt tryck och …
”Jag sökte efter en interimschef som delade våra värderingar”
När driftområdeschef Carina Henriksson på Bräcke diakoni skulle ta in en interimschef letade hon efter någon som delade verksamhetens …